marka MEDACTIVE jest częścią
Centrum Kształcenia Kadr Sportowych
ul. Buforowa 4e 52-131 Wrocław
NIP 563-213-76-64
Godziny pracy naszych biur: godz. 9:00 - 15:00

Oddział we Wrocławiu (Polska zachodnia) tel. 71 307 12 11 wroclaw@ckks.pl

Oddział w Lublinie (Polska wschodnia) tel 81 307 01 71 lublin@ckks.pl

Nr konta bankowego mBank 08 1140 2004 0000 3702 6852 8371