Facebook  Instagram  Google+

ADEPT PT Lev.1

 ADEPT PT Lev. 1 jest to jeden z najbardziej rozbudowanych projektów, w którym powinien wziąć udział każdy przyszły jak i obecnie pracujący trener personalny. To unikalne wydarzenie składa się z 12 dni szkoleniowych podzielonych na 6 weekendowych modułów prowadzonych przez 9 wykładowców dobranych specjalnie na potrzeby tego kursu. W trakcie trwania kursu uczestniczycie w 10 odrębnych szkoleniach składających się na cały warsztat pracy trenera personalnego. Jest to pierwsza część w trzystopniowej skali awansu zawodowego trenera personalnego.
Kolejnymi etapami jest "ADVANCED PT Lev.2" oraz "MEDICAL PT Lev.3"


Obecnie terminarz kursów instruktorskich jest pusty

Jeżeli podane powyżej terminy nie odpowiadają Państwu,
możemy utworzyć termin kursu instruktora, trenera specjalnie dla Państwa.
W tym celu prosimy o kontakt.