Kurs na wychowawce

 Centrum Kształcenia Kadr Sportowych prowadzi kursy na wychowawców i kierowników
wypoczynku. Jeżeli chcesz pracować jako wychowawca z dziećmi i młodzieżą na zimowiskach,
koloniach i obozach w kraju i za granicą musisz zdobyć niezbędne kwalifikacje do 
wykonywania tej pracy. Kwalifikacje takie możesz uzyskać na kursie "Wychowawcy wypoczynku".
Kurs obejmuje zajęcia zgodnie z programem MENUkończenie kursu daje pełne uprawnienia do zatrudnienia w charakterze wychowawcy
wypoczynku na wszystkich placówkach dla dzieci i młodzieży
(kolonie, obozy, oazy, wczasy dziecięce itp.) Zaświadczenie o ukończeniu kursu 
wystawiane jest według wzoru MEN w dniu zakończenia kursu.

Koszt: 130 zł. 

Centrum Kształcenia Kadr Sportowych
ul. Buforowa 4e
52-131 Wrocław
nr rachunku bankowego: 
08 1140 2004 0000 3702 6852 8371

Zapisz się na kurs wypełniając formularz wstępnego zgłoszenia znajdujący się na dole strony. 
Kurs daje uprawnienia do pełnienia funkcji wychowawcy kolonijnego.

Kursy są prowadzone cyklicznie w wielu miastach w Polsce

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:
- mieć ukończone 18 lat,
- posiadać średnie wykształcenie potwierdzone stosownym dokumentem,
(osoby przed maturą odbierają świadectwo ukończenia kursu po zdaniu matury)
- posiadać predyspozycje do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą

Poniżej przedstawiamy terminarz kursów instruktorskich, trenerskich w poszczególnych miastach.
Jeżeli podane powyżej terminy nie odpowiadają Państwu,
możemy utworzyć termin kursu instruktora, trenera specjalnie dla Państwa.
W tym celu prosimy o kontakt.


Zapoznaj się z naszym profilem google+
- Ocena:10 / 10