Masaż I i II stopnia

Program kursu:

MASAŻ I STOPNIA (60 godzin akademickich)

TEORIA

- Ocena:10 / 10