Kadra szkoleniowa - dr hab. Dawid Łochyński


Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, dyplomowany fizjoterapeuta.

W 2006 roku uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej na AWF w Poznaniu. 
W 2015 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk o zdrowiu na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. 

Jest autorem wielu prac naukowych o zasięgu międzynarodowym z zakresu neurofizjologii i rehabilitacji .

Jego główne zainteresowania zawodowe związane są z fizjoterapią zaburzeń czynnościowych mięśni szkieletowych oraz kontroli nerwowo-mięśniowej wskutek procesu starzenia oraz chorób kręgosłupa i stawów obwodowych.