Kurs na instruktora narciarstwa biegowego - kurs instruktorski

 Narciarstwu biegowe, od kilku lat staje się coraz bardziej popularne
zarówno wśród dorosłych jak i dzieci i młodzieży. Wszystko dzieje się
za sprawą naszej wspaniałej Justyny Kowalczyk i innych znakomitych zawodników
Jest to cudowna i odprężająca forma aktywnego spędzania czasu wolnego
w otoczeniu najbliższych nam osób. Narciarstwo biegowe można uprawiać
praktycznie przez cały rok i w każdych miejscu w Polsce.
Nie potrzebujemy do tego specjalistycznych wyciągów narciarskich czy wielkich gór.
Wystarczą nam odpowiednie buty, do których w zimie przypniemy narty biegowe,
natomiast latem odpowiednie narty na kółkach. Chwytami dwa kijki w ręce
i już jesteśmy gotowi do jazdy. Tanim kosztem zyskujemy zdrowie, przyjaciół
i dbamy o własne zdrowie a w szczególności o prawidłową pracę serca.
Żeby to wszystko zadziałało należy poznać pewne czynniki wpływające
na nasz organizm w trakcie wysiłku fizycznego oraz zapoznać się z prawidłową
techniką jazdy na nartach biegowych. Najlepszym sposobem na to jest trening
z instruktorem narciarstwa biegowego.

Jeżeli jednak posiadasz już doświadczenie w biegach narciarskich
i postanowiłeś dzielić się swoją pasją z innymi to zapraszamy
na nasz kurs instruktora narciarstwa biegowego. Postaramy się
przekazać Ci kompletną wiedzą dotyczącą narciarstwa biegowego
oraz metodyki nauczania poszczególnych elementów technicznych.
Nasze kursy instruktorskie odbywają się w wielu miastach w Polsce
także zapraszamy do zapoznania się z Naszą ofertą i wybrania
miejsca gdzie chciałbyś uczestniczyć w kursie.

Jeżeli w naszej ofercie nie ma miasta, które by Ci odpowiadało
a masz kilku znajomych, którzy dzilą z Tobą pasję narciarstwa biegowego
napisz do nas a my zorganizujemy kurs specjalnie dla Ciebie
w Twojej okolicy.

1.Uprawnienia kursu instruktora narciarstwa biegowego
Po ukończonym kursie i zdaniu egzaminu końcowego kursant otrzymuje legitymację
instruktora sportu, specjalność: narciarstwo biegowe (legitymacja plastikowa polsko-angielska)
wydana przez "CKKS" Centrum Kształcenia Kadr Sportowych z Wrocławia wraz z certyfikatem
w języku angielskim. Komplet uprawnień pozwala uczestnikowi kursu na podjęcie
legalnej pracy we wszystkich krajach na terenie Unii Europejskiej.
Kurs instruktora narciarstwa biegowego przygotowuje kursantów do pracy 
w ośrodkach wypoczynku, klubach i szkółkach, na koloniach i obozach sportowych.
Wszyscy nauczyciele pracujący w oświacie chcący podnieść swoje kwalifikacje,
mogą również skorzystać z naszej oferty. Osoby posiadające już uprawnienia
instruktora snowboardu, mogą w każdej chwili odświeżyć i zaktualizować
swoje wiadomości na temat danej specjalności.

2. Struktura kursu instruktora narciarstwa biegowego
Część ogólna kursu instruktora (teoria) 
Z tej części zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich,
magisterskich i podyplomowych) kierunku Wychowanie Fizyczne lub
Turystyka i Rekreacja, absolwenci części ogólnej kursu instruktora
rekreacji ruchowej lub sportu jak również instruktorzy innych 
dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską.
Ta cześć kończy się egzaminem ogólnym pisemnym. Materiały i zagadnienia
egzaminacyjne dostępne będą na pierwszych zajęciach. 

Część specjalistyczna (teoria i praktyka): 
Ćwiczenia, wykłady, warsztaty. Ta część kończy się
egzaminem specjalistycznym. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne,
zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności
podane będą na pierwszych zajęciach.

Samokształcenie - praca własna kursanta nad wyznaczonymi
zadaniami: np. opracowanie regulaminów zawodów, przygotowanie konspektów
na podane tematy, opracowanie programu obozu sportowego.
Prace w formie pisemnej kursanci przekazują kierownikowi kursu
w wyznaczonym terminie.

3.Uczestnicy kursu instruktora narciarstwa biegowego
Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające:
- ukończone 18 lat
- ukończoną szkołę średnią z maturą
- brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie instruktorskim
- dobra znajomość i umiejętność poruszania się na nartach biegowych

4. Cena kursu instruktora narciarstwa biegowego
Część specjalistyczna 990 zł. brutto
Część ogólna 200 zł brutto
RAZEM obie części: 1.190 zł. brutto

Płatność ratalna jest możliwa:
200 zł przy zapisie, pozostała kwota do rozpoczęcia kursu.

Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie.
Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta,
lub inne podmioty. W cenę kursu wliczone są: zajęcia teoretyczne,
zajęcia praktyczne, materiały do zajęć. Po zakończeniu kursu
następuje Egzamin Instruktorski zdawany przed komisją.
Przygotowanie dokumentacji i zaświadczenia, wydanie legitymacji
instruktorskiej, certyfikatu w języku angielskim, zgłoszenie
do bazy absolwentów następuje po zdanym egzaminie.

5.Procedura zgłoszenia kursu instruktora narciarstwa biegowego
- Wypełnić elektroniczny FORMULARZ ZGŁOSZENIA
- Wpłacić 200 zł pierwszej raty (lub pełną kwotę) na konto bankowe:

Centrum Kształcenia Kadr Sportowych
52-131 Wrocław
ul. Buforowa 4e
BRE Bank S.A.
nr rachunku bankowego: 
08 1140 2004 0000 3702 6852 8371

tytułem: NARTY BIEGOWE, imię i nazwisko kursanta
spełnienie dwóch pierwszych warunków gwarantuje miejsce na kursie

Należy także zebrać wymagane dokumenty:
- Kserokopię dowodu osobistego
- Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty)
- 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie
- Wypełnione i podpisane własnoręcznie podanie o przyjęcie na kurs (pobierz plik)
- Wypełniony kwestionariusz osobowy (pobierz plik)
- Kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej (tylko dla zwolnionych)
np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego, legitymacji instruktorskiej,
zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej
Powyższy KOMPLET dokumentów dostarczyć na pierwsze zajęcia

6. Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne kursu instruktora narciarstwa biegowego
- liczba miejsc jest ograniczona.
- o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.

7. Planowany ogólny program kursu instruktora narciarstwa biegowego
- zapoznanie z metodyką nauczania, teorią i zasadami prowadzenia zajęć
z ludźmi o różnym stopniu zaawansowania
- praktyczne zasady prowadzenia zajęć ogólnorozwojowych dla kursantów w różnym wieku
- nauczenie poprawnej demonstracji podstawowych elementów technicznych
- przekazanie przepisów rywalizacji i sędziowania z zakresu narciarstwa biegowego
- zapoznanie uczestników z genezą i historią narciarstwa biegowego
- bezpieczeństwo prowadzenia zajęć
- znaczenie roli narciarstwa biegowego w edukacji młodzieży
Szczegółowy program i treści zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach.
Terminy dla miasta Jakuszyce
Terminy weekendowe:

Brak terminów

Terminy tygodniowe:

28 stycznia - 02 lutego 2019
Prowadzący:
mgr Dawid Matwijów
Miejsce:
Ośrodek Narciarstwa Biegowego, Polana Jakuszcka
Kurs potwierdzony! Rusza na 100%

zapisz się

04-09 marca 2019
Prowadzący:
mgr Dawid Matwijów
Miejsce:
Ośrodek Narciarstwa Biegowego, Polana Jakuszcka
Kurs potwierdzony! Rusza na 100%

zapisz się


Jeżeli podane powyżej terminy nie odpowiadają Państwu,
możemy utworzyć termin kursu instruktora, trenera specjalnie dla Państwa.
W tym celu prosimy o kontakt.