Kurs na instruktora snowboardu | MedActive

Narciarstwu, od kilku dobrych lat wyrasta poważny konkurent,
aspirujący do bycia sportem zimowym numer jeden - snowboard,
bo o nim mowa, staje się coraz bardziej popularny także w naszym kraju.
Wynika to z jego powiązania z młodzieżą, która pasjonuje się
również deską z kółkami oraz specyficznym stylem życia i ubioru.
Poza tym jazda na desce, na górskim stoku pokrytym świeżym śniegiem
i pięknymi widokami w około, naprawdę może urzec niejednego zapaleńca
sportów zimowych. Z uwagi na fakt, że opanowanie jazdy na snowboardzie
nie należy do łatwych czynności i dla wielu osób stanowi to nie lada kłopot,
gwarantujemy im wsparcie w postaci instruktora snowboardu.

Żeby nim zostać wystarczy zapisać się na nasz kurs instruktora snowboardu,
a pozyskaną w jego trakcie wiedzę i umiejętności przełożyć na zaliczony egzamin.
Następnie można cieszyć się z perspektyw, jakie wiążą się z pozyskanymi
podczas naszych zajęć certyfikatów. Przebyty kurs instruktora snowboardu
w naszej placówce umożliwia jego uczestnikom podjęcie pracy w ośrodkach
rekreacji i wypoczynku, rozmaitych koloniach i obozach. Pozyskane certyfikaty
gwarantują również możliwość otwarcia szkółki snowboardu. Jest to idealne rozwiązanie
dla osób preferujących pracę sezonową, zwłaszcza, że istnieje realna szansa
zatrudnienia za granicą na innych niż polskie warunkach.

1.Uprawnienia kursu instruktora snowboardu
Po ukończonym kursie i zdaniu egzaminu końcowego kursant otrzymuje legitymację
instruktora sportu, specjalność: snowboard (legitymacja plastikowa polsko-angielska)
wydana przez "CKKS" Centrum Kształcenia Kadr Sportowych wraz z certyfikatem
w języku angielskim. Komplet uprawnień pozwala uczestnikowi kursu na podjęcie
legalnej pracy we wszystkich krajach na terenie Unii Europejskiej.
Kurs instruktora snowboardu przygotowuje kursantów do pracy w ośrodkach wypoczynku,
klubach i szkółkach snowboardowych, na koloniach i obozach sportowych.
Wszyscy nauczyciele pracujący w oświacie chcący podnieść swoje kwalifikacje,
mogą również skorzystać z naszej oferty. Osoby posiadające już uprawnienia
instruktora snowboardu, mogą w każdej chwili odświeżyć i zaktualizować
swoje wiadomości na temat danej specjalności.

2. Struktura kursu instruktora snowboardu
Część ogólna kursu instruktora (teoria)
Z tej części zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich,
magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne lub
turystyka i rekreacja, absolwenci części ogólnej kursu instruktora
rekreacji ruchowej lub sportu jak również instruktorzy innych
dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską.
Ta cześć kończy się egzaminem ogólnym pisemnym. Materiały i zagadnienia
egzaminacyjne dostępne będą na pierwszych zajęciach.

Część specjalistyczna (teoria i praktyka):
Ćwiczenia, wykłady, warsztaty. Ta część kończy się
egzaminem specjalistycznym. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne,
zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności
podane będą na pierwszych zajęciach.

Samokształcenie - praca własna kursanta nad wyznaczonymi
zadaniami: np. opracowanie regulaminów zawodów, przygotowanie konspektów
na podane tematy, opracowanie programu obozu sportowego.
Prace w formie pisemnej kursanci przekazują kierownikowi kursu
w wyznaczonym terminie.

3. Terminy i miejsce zajęć kursu instruktora snowboardu
Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej
(materiały na pierwszych zajęciach). Egzamin pisemny z części ogólnej
zaplanowany jest na koniec kursu.

4.Uczestnicy kursu instruktora snowboardu
Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające:
- ukończone 18 lat
- ukończoną szkołę średnią z maturą
- brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie instruktorskim
- dobra znajomość i umiejętność jazdy na snowboardzie

5. Cena kursu instruktora snowboardu
Część specjalistyczna 990 zł. brutto
Część ogólna 200 zł brutto
RAZEM obie części: 1.190 zł. brutto

Płatność ratalna jest możliwa:
200 zł przy zapisie, pozostała kwota do rozpoczęcia kursu.

Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie.
Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta,
lub inne podmioty. W cenę kursu wliczone są: zajęcia teoretyczne,
zajęcia praktyczne, materiały do zajęć. Po zakończeniu kursu
następuje Egzamin Instruktorski zdawany przed komisją.
Przygotowanie dokumentacji i zaświadczenia, wydanie legitymacji
instruktorskiej, certyfikatu w języku angielskim, zgłoszenie
do bazy absolwentów następuje po zdanym egzaminie.

5.Procedura zgłoszenia kursu instruktora snowboardu
- Wypełnić elektroniczny FORMULARZ ZGŁOSZENIA
- Wpłacić 200 zł pierwszej raty (lub pełną kwotę) na konto bankowe:

Centrum Kształcenia Kadr Sportowych
52-131 Wrocław
ul. Buforowa 4e
BRE Bank S.A.
nr rachunku bankowego:
08 1140 2004 0000 3702 6852 8371

tytułem: SNOWBOARD, imię i nazwisko kursanta
spełnienie dwóch pierwszych warunków gwarantuje miejsce na kursie

Należy także zebrać wymagane dokumenty:
- Kserokopię dowodu osobistego
- Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty)
- 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie
- Wypełnione i podpisane własnoręcznie podanie o przyjęcie na kurs (pobierz plik)
- Wypełniony kwestionariusz osobowy (pobierz plik)
- Kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej (tylko dla zwolnionych)
np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego, legitymacji instruktorskiej,
zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej
Powyższy KOMPLET dokumentów dostarczyć na pierwsze zajęcia

6. Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne kursu instruktora snowboardu
- liczba miejsc jest ograniczona.
- o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.

7. Planowany ogólny program kursu instruktora snowboardu
- zapoznanie z metodyką nauczania, teorią i zasadami prowadzenia zajęć
z ludźmi o różnym stopniu zaawansowania
- praktyczne zasady prowadzenia zajęć ogólnorozwojowych dla kursantów w różnym wieku
- nauczenie poprawnej demonstracji podstawowych elementów technicznych
- przekazanie przepisów rywalizacji i sędziowania z zakresu snowboardu
- zapoznanie uczestników z genezą i historią snowboardu
- bezpieczeństwo prowadzenia zajęć
- znaczenie roli snowboardu w edukacji młodzieży
Szczegółowy program i treści zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach.
Terminy dla miasta Wierchomla
Terminy weekendowe:

Brak terminów

Terminy tygodniowe:

03-09 stycznia 2019
Prowadzący:
mgr Jacek Link
Miejsce:
,
Kurs potwierdzony! Rusza na 100%

zapisz się


Jeżeli podane powyżej terminy nie odpowiadają Państwu,
możemy utworzyć termin kursu instruktora, trenera specjalnie dla Państwa.
W tym celu prosimy o kontakt.