Kurs na instruktora tenisa ziemnego | MedActive

Tenis ziemny przeżywa w naszym kraju swoisty renesans. Po wielu latach posuchy w kwestii
odnoszonych sukcesów, na horyzoncie pojawiły się siostry Radwańskie oraz Jerzy Janowicz.
Osiągane przez nich spektakularne wyniki przełożyły się na medialność dyscypliny,
a ta z kolei na ilość osób uprawiających ten przysłowiowy, biały sport. 
Tenis ziemny, podobnie jak squash czy golf, uważany jest za elitarną dyscyplinę sportową.
Często wybierany jest przez biznesmenów, którzy po spotkaniach firmowych, stają w szranki
na korcie ze swoimi partnerami.

Nasza placówka w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na instruktorów oferuje kurs
instruktora tenisa ziemnego. Jeśli tenis jest Twoją pasją i cenisz sobie kontakt z ludźmi
oraz chciałbyś spróbować swoich sił w roli instruktora, zapisz się na nasz kurs
instruktora tenisa ziemnego.

1.Uprawnienia kursu instruktora tenisa ziemnego
Po ukończonym kursie i zdaniu egzaminu końcowego kursant otrzymuje dwie legitymacje instruktora
sportu w specjalności tenis ziemny (wersję polską oraz polsko-angielską wersję plastikową),
które zostają wydane przez "CKKS" Centrum Kształcenia Kade Sportowych
wraz z certyfikatem w języku angielskim. Komplet uprawnień pozwala uczestnikowi kursu na podjęcie
legalnej pracy we wszystkich krajach na terenie Unii Europejskiej. Kurs instruktora tenisa ziemnego
przygotowuje kursantów do pracy w ośrodkach wypoczynku, klubach i szkółkach tenisowych, na koloniach
i obozach sportowych. Wszyscy nauczyciele pracujący w oświacie chcący podnieść swoje kwalifikacje,
mogą również skorzystać z naszej oferty. Osoby posiadające już uprawnienia instruktora tenisa ziemnego,
mogą w każdej chwili odświeżyć i zaktualizować swoje wiadomości na temat danej specjalności.

2. Struktura kursu instruktora tenisa ziemnego
Część ogólna kursu instruktora (teoria) 
Z tej części zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych)
kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja, absolwenci części ogólnej kursu instruktora
rekreacji ruchowej lub sportu jak również instruktorzy innych dyscyplin i specjalności
z państwową legitymacją instruktorską. Ta cześć kończy się egzaminem ogólnym pisemnym.
Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne będą na pierwszych zajęciach.

Część specjalistyczna (teoria i praktyka):
Ćwiczenia, wykłady, warsztaty. Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym.
Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności
podane będą na pierwszych zajęciach.

Samokształcenie - praca własna kursanta nad wyznaczonymi zadaniami: np. opracowanie
regulaminów zawodów, przygotowanie konspektów na podane tematy, opracowanie programu obozu sportowego.
Prace w formie pisemnej kursanci przekazują kierownikowi kursu w wyznaczonym terminie.

3. Terminy i miejsce zajęć kursu instruktora tenisa ziemnego
Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na pierwszych zajęciach).
Egzamin pisemny z części ogólnej zaplanowany jest na koniec kursu.

Formy kursu:

- kurs intensywny (od poniedziałku do niedzieli) 
- kurs weekendowy (3x piatek - niedziela lub 4x sobota - niedziela)

4.Uczestnicy kursu instruktora tenisa ziemnego
Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające:
- ukończone 18 lat
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
- brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie instruktorskim

5. Cena kursu instruktora tenisa ziemnego
Część specjalistyczna:
Instruktor Rekreacji Ruchowej- 990 zł brutto
lub
Instruktor Sportu- 1190zł. brutto
Część ogólna: 200 zł brutto

Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci studiów wyższych 
(licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka 
i rekreacja, absolwenci części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu jak 
również instruktorzy innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską

Płatność ratalna jest możliwa:
200 zł przy zapisie, pozostała kwota do rozpoczęcia kursu.

Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie.
Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta, lub inne podmioty.
W cenę kursu wliczone są: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, wynajem obiektów,
skierowanie na praktyki instruktorskie, materiały do zajęć.
Po zakończeniu kursu następuje Egzamin Instruktorski zdawany przed komisją. 
Przygotowanie dokumentacji i zaświadczenia, wydanie legitymacji instruktorskiej,
certyfikatu w języku angielskim, zgłoszenie do bazy absolwentów następuje po 
zdanym egzaminie.

6.Procedura zgłoszenia kursu instruktora tenisa ziemnego
- Wypełnić elektroniczny
- Wpłacić 100 zł pierwszej raty (lub pełną kwotę) na konto bankowe:

Centrum Kształcenia Kadr Sportowych
52-131 Wrocław
ul. Buforowa 4e
BRE Bank S.A.
nr rachunku bankowego: 
08 1140 2004 0000 3702 6852 8371

tytułem: TENIS ZIEMNY, imię i nazwisko kursanta
spełnienie dwóch pierwszych warunków gwarantuje miejsce na kursie

Należy także zebrać wymagane dokumenty:
- Kserokopię dowodu osobistego
- Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty)
- 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie
- Wypełnione i podpisane własnoręcznie podanie o przyjęcie na kurs
- Wypełniony kwestionariusz osobowy
- Kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej (tylko dla zwolnionych)
np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego, legitymacji instruktorskiej,
zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej
Powyższy KOMPLET dokumentów dostarczyć na pierwsze zajęcia

7. Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne kursu instruktora tenisa ziemnego
- liczba miejsc jest ograniczona.
- o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.
- uczestnicy zgłaszają się do szatni 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.
- na wszystkie zajęcia obowiązuje strój sportowy 

8. Planowany ogólny program kursu instruktora tenisa ziemnego
Zapoznanie z metodyką nauczania, teorią i organizacją zasad prowadzenia zajęć,
z zakresu tenisa ziemnego, z osobami w różnym wieku i o różnym stopniu zaawansowania.

Wyposażenie w praktyczne umiejętności prowadzenia zajęć o charakterze ogólnorozwojowym
dla dzieci w różnym wieku.

Znajomość i umiejętność poprawnej demonstracji podstawowych elementów technicznych,
oraz przepisów gry i sędziowania z zakresu tenisa ziemnego.

Przygotowanie organizacyjne do przeprowadzenia konkursów, zawodów 
i pokazów z zakresu tenisa ziemnego.

Zapoznanie uczestników z genezą i historią tenisa ziemnego, rozwojem tenisa 
ziemnego na świecie i w Polsce, oraz bezpieczeństwem prowadzenia zajęć.

Znaczenie roli gry sportowej w edukacji młodzieży (współpraca w zespole,
wykorzystanie czasu wolnego). 


Terminy dla miasta Biała Podlaska
Terminy weekendowe:

od 09 do 23 października 2018

zapisz się

od 17 listopada do 02 grudnia 2018

zapisz sięTerminy tygodniowe:

od 15 do 20 października 2018

zapisz się

od 12 do 17 listopada 2018

zapisz się

od 03 do 08 grudnia 2018

zapisz się

Terminy dla miasta Białystok
Terminy weekendowe:

od 06 do 21 października 2018

zapisz się

od 17 listopada do 02 grudnia 2018

zapisz sięTerminy tygodniowe:

od 15 do 20 października 2018

zapisz się

od 12 do 17 listopada 2018

zapisz się

od 03 do 08 grudnia 2018

zapisz się

Terminy dla miasta Bydgoszcz
Terminy weekendowe:

od 13 do 28 października 2018

zapisz sięTerminy tygodniowe:

Brak terminów
Terminy dla miasta Częstochowa
Terminy weekendowe:

od 08 do 23 września 2018

zapisz się

od 13 do 28 października 2018

zapisz się

od 17 listopada do 02 grudnia 2018

zapisz sięTerminy tygodniowe:

od 22 do 27 października 2018

zapisz się

od 12 do 17 listopada 2018

zapisz się

od 03 do 08 grudnia 2018

zapisz się

Terminy dla miasta Gdańsk
Terminy weekendowe:

od 08 do 23 września 2018

zapisz się

od 13 do 28 października 2018
Kurs potwierdzony! Rusza na 100%

zapisz się

od 17 listopada do 02 grudnia 2018

zapisz sięTerminy tygodniowe:

od 22 do 27 października 2018

zapisz się

od 12 do 17 listopada 2018

zapisz się

od 03 do 08 grudnia 2018

zapisz się

Terminy dla miasta Katowice
Terminy weekendowe:

od 06 do 21 października 2018

zapisz się

od 17 listopada do 02 grudnia 2018

zapisz sięTerminy tygodniowe:

od 15 do 20 października 2018

zapisz się

od 12 do 17 listopada 2018

zapisz się

od 03 do 08 grudnia 2018

zapisz się

Terminy dla miasta Kielce
Terminy weekendowe:

od 08 do 23 września 2018

zapisz się

od 13 do 28 października 2018

zapisz się

od 24 listopada do 09 grudnia 2018

zapisz sięTerminy tygodniowe:

od 22 do 27 października 2018

zapisz się

od 10 do 15 grudnia 2018

zapisz się

Terminy dla miasta Koszalin
Terminy weekendowe:

od 15 do 30 września 2018

zapisz się

od 13 do 28 października 2018

zapisz sięTerminy tygodniowe:

od 17 do 22 września 2018

zapisz się

od 08 do 13 października 2018

zapisz się

Terminy dla miasta Kraków
Terminy weekendowe:

od 08 do 23 września 2018

zapisz się

od 13 do 28 października 2018

zapisz się

od 17 listopada do 02 grudnia 2018

zapisz sięTerminy tygodniowe:

od 22 do 27 października 2018

zapisz się

od 12 do 17 listopada 2018

zapisz się

od 03 do 08 grudnia 2018

zapisz się

Terminy dla miasta Lublin
Terminy weekendowe:

od 06 do 21 października 2018

zapisz sięTerminy tygodniowe:

od 15 do 20 października 2018

zapisz się

Terminy dla miasta Łódź
Terminy weekendowe:

od 06 do 21 października 2018

zapisz się

od 17 listopada do 02 grudnia 2018

zapisz sięTerminy tygodniowe:

od 15 do 20 października 2018

zapisz się

od 12 do 17 listopada 2018

zapisz się

od 03 do 08 grudnia 2018

zapisz się

Terminy dla miasta Olsztyn
Terminy weekendowe:

od 08 do 23 września 2018

zapisz się

od 13 do 28 października 2018

zapisz się

od 17 listopada do 02 grudnia 2018

zapisz sięTerminy tygodniowe:

od 22 do 27 października 2018

zapisz się

od 12 do 17 listopada 2018

zapisz się

od 03 do 08 grudnia 2018

zapisz się

Terminy dla miasta Poznań
Terminy weekendowe:

od 15 do 30 września 2018

zapisz się

od 13 do 28 października 2018

zapisz się

od 24 listopada do 09 grudnia 2018

zapisz sięTerminy tygodniowe:

od 17 do 22 września 2018

zapisz się

od 08 do 13 października 2018

zapisz się

od 10 do 15 grudnia 2018

zapisz się

Terminy dla miasta Radom
Terminy weekendowe:

od 06 do 21 października 2018

zapisz się

od 24 listopada do 09 grudnia 2018

zapisz sięTerminy tygodniowe:

od 15 do 20 października 2018

zapisz się

od 10 do 15 grudnia 2018

zapisz się

Terminy dla miasta Rzeszów
Terminy weekendowe:

od 08 do 23 września 2018

zapisz się

od 13 do 28 października 2018

zapisz się

od 24 listopada do 09 grudnia 2018

zapisz sięTerminy tygodniowe:

od 22 do 27 października 2018

zapisz się

od 10 do 15 grudnia 2018

zapisz się

Terminy dla miasta Szczecin
Terminy weekendowe:

od 15 do 30 września 2018

zapisz się

od 13 do 28 października 2018

zapisz się

od 24 listopada do 09 grudnia 2018

zapisz sięTerminy tygodniowe:

od 17 do 22 września 2018

zapisz się

od 08 do 13 października 2018

zapisz się

od 10 do 15 grudnia 2018

zapisz się

Terminy dla miasta Warszawa
Terminy weekendowe:

od 15 do 30 września 2018

zapisz się

od 13 do 28 października 2018

zapisz się

od 17 listopada do 02 grudnia 2018

zapisz sięTerminy tygodniowe:

od 17 do 22 września 2018

zapisz się

od 08 do 13 października 2018

zapisz się

od 12 do 17 listopada 2018

zapisz się

od 03 do 08 grudnia 2018

zapisz się

Terminy dla miasta Wrocław
Terminy weekendowe:

od 15 do 30 września 2018

zapisz się

od 13 do 28 października 2018

zapisz się

od 24 listopada do 09 grudnia 2018

zapisz sięTerminy tygodniowe:

od 17 do 22 września 2018

zapisz się

od 08 do 13 października 2018

zapisz się

od 10 do 15 grudnia 2018

zapisz się


Jeżeli podane powyżej terminy nie odpowiadają Państwu,
możemy utworzyć termin kursu instruktora, trenera specjalnie dla Państwa.
W tym celu prosimy o kontakt.