Szkolenia pedagogiczne dr Marka Janiaka

Wraz z dr Markiem Janiakiem przygotowaliśmy dla Was szkolenia pedagogiczne. Mogą być one przeprowadzone w ramach warsztatów/szkoleń/kursów, ale również jako Rady Pedagogiczne.

W naszej ofercie znajdzie się coś zarówno dla nauczycieli edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej i szkolnej, dla nauczycieli pracujących z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ale również dla osób zarządzających placówkami oświatowymi oraz dla pracowników oświaty.

Tematy szkoleń Pedagogicznych

1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?
2. Ocenianie kształtujące
3. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki
4. Uczeń - aktywny uczestnik procesu uczenia się
5. Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły
6. Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej
7. Wspieranie pracy wychowawców klas - bezpieczna szkoła
8. Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?
9. Budowa koncepcji pracy szkoły
10. Praca z uczniem młodszym
11. Praca z uczniem zdolnym
12. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
13. Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych - bezpieczny Internet
14. Projekt edukacyjny w szkole
15. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym
16. Rodzice są partnerami szkoły
17. Nauczyciel 45+
18. Szkoła promuje wartość edukacji
19. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole
20. Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich
21. Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych
22. Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły?
23. Jak i po co prowadzić ewaluacje wewnętrzną ?
24. Świetlica dla dziecka integralną częścią szkoły
25. Statut szkoły - co i jak znowelizować ?
26. Adaptacja sześciolatka w szkole
27. Emisja głosu nauczyciela

Cena: od 140.00 zł

Prowadzący szkolenia

dr Marek Janiak

procedura zgłoszenia na kurs

Wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy
Wpłacić 100 zł pierwszej raty (lub pełną kwotę) na konto bankowe:
MEDACTIVE
Nr konta bankowego: 33 1020 1260 0000 0202 0170 3800
Tytułem: Szkolenia pedagogiczne, imię i nazwisko kursanta

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem dla większej grupy skontaktuj się z nami telefonicznie lub poprzez e-mail w celu uzgodnienia wszelkich szczegółów. Dla grup przewidziane są zniżki !

Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.
Z racji tego, że w szczególności przykładamy uwagę do jakości naszych kursów ilość miejsc jest ograniczona do maksymalnie 16 osób!
Jeżeli masz więcej pytań zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego e-mail: sekretariat@kursybp.pl lub tel: 531-176-688
Obecnie terminarz kursów instruktorskich jest pusty

Jeżeli podane powyżej terminy nie odpowiadają Państwu, możemy utworzyć termin kursu instruktora, trenera specjalnie dla Państwa.W tym celu prosimy o kontakt.

Wazne informacje i dokumenty do pobrania