Ultrasonograficzne Obrazowanie Rehabilitacyjne

Ultrasonograficzne Obrazowanie Rehabilitacyjne (USOR) jest to obrazowanie ultrasonograficzne w fizjoterapii i określane jest jako metoda stosowana przez fizjoterapeutów do oceny budowy i funkcji mięśni oraz innych tkanek miękkich w czas wykonywania ćwiczeń i zadań ruchowych. Pozwala na wykonywanie ćwiczeń z tzw. sonofeedback .

Wykorzystywane w zaburzeniach czynnościowych kompleksu lędźwiowo-miedniczego USOR pomaga rzetelnie stwierdzić zmiany w morfologii oraz funkcji mięśni stabilizujących ten kompleks, ponadto pomaga kontrolować zmiany zachodzące w tych parametrach pod wpływem procesu rehabilitacji.

Kurs skierowany jest do fizjoterapeutów , którzy w swojej zawodowej praktyce zajmują się terapią specyficznych i niespecyficznych bólów lędźwiowo-krzyżowych i zaburzeń uro-ginekologicznych.

Zdobyte w trakcie kursu kompetencje są znakomitym narzędziem wspierającym diagnostykę funkcjonalną w praktyce fizjoterapeuty oraz zwiększają renomę gabinetu oraz jakość świadczonych usług.

Skrócony program kursu USG

Po ukończeniu kursu Uczestnik będzie potrafił

  1. Wskazać różnice między medycznym i rehabilitacyjnym obrazowaniem ultrasonograficznym.
  2. Opisać w jaki sposób Ultrasonograficzne Obrazowanie Rehabilitacyjne wpisuje się w zakres praktyki fizjoterapeutycznej.
  3. Przedstawić podstawowe zasady fizyki leżące u podstaw obrazowania ultrasonograficznego.
  4. Opisać zasady bezpieczeństwa i zasady tzw. minimalnego oddziaływania szkodliwego dotyczące Ultrasonograficznego Obrazowania Rehabilitacyjnego w praktyce fizjoterapeutycznej.
  5. Wymienić części składowe i właściwie operować aparatem ultrasonograficznym.
  6. Wygenerować, odczytać i zinterpretować obrazy ultrasonograficzne podstawy pęcherza moczowego, mięśni dna miednicy, mięśnia poprzecznego brzucha, mięśnia skośnego zewnętrznego brzucha, mięśnia skośnego wewnętrznego brzucha, prostego brzucha, mięśnia wielodzielnego, w stanie ich relaksacji i skurczu.
  7. Wykazać się umiejętnością obrazowania ultrasonograficznego kresy białej w celu dokonania pomiarów stopnia rozdzielenia blaszek mięśnia prostego brzucha.
  8. Wykazać się umiejętnością obrazowania ultrasonograficznego w celu dokonania pomiarów zmian grubości mięśnia poprzecznego brzucha, mięśnia skośnego zewnętrznego brzucha, mięśnia skośnego wewnętrznego brzucha, mięśnia wielodzielnego i wypieracza pęcherza moczowego.
  9. Zapisywać, dokumentować i transferować obrazy i klipy filmowe do multimedialnej prezentacji.
  10. Włączać Ultrasonograficzne Obrazowanie Rehabilitacyjne w proces ewaluacji i tworzenia protokołów usprawniania pacjentów z bólem lędźwiowo-miedniczym.

Cena kursu: 1490zł

Po ukończeniu kursu z USG każdy kursant otrzymuje dyplom w twardej oprawie z hologramem oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Kurs USG w MEDACTIVE prowadzą

dr Marcin Grześkowiak

dr hab. Dawid Łochyński

Procedura zgłoszenia na kurs

Wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy
Wpłacić 100 zł zaliczki (lub pełną kwotę) na konto bankowe:

MEDACTIVE
Nr konta bankowego: 33 1020 1260 0000 0202 0170 3800
Tytułem: USG, imię i nazwisko kursanta

Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne

O przyjęciu na kurs USG decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.
Z racji tego, że w szczególności przykładamy uwagę do jakości naszych kursów ilość miejsc jest ograniczona do maksymalnie 12 osób!

Jeżeli masz więcej pytań zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego e-mail: sekretariat@kursybp.pl lub tel: 531-176-688
Obecnie terminarz kursów instruktorskich jest pusty

Jeżeli podane powyżej terminy nie odpowiadają Państwu, możemy utworzyć termin kursu instruktora, trenera specjalnie dla Państwa.W tym celu prosimy o kontakt.

Wazne informacje i dokumenty do pobrania