Kadra szkoleniowa - mgr Ewelina Cienciała

Ewelina Cienciała ukończyła studia wyższe z zakresu Pedagogiki Specjalnej - resocjalizacja. Ukończyła również studia podyplomowe z Edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego i Psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej. 

Była wykładowcą w Instytucie Studiów Podyplomowych w Tychach, prowadząc taki przedmiot jak: Psychospołeczne aspekty rehabilitacji dzieci i młodzieży z dysfunkcjami. 

Dodatkowo ukończyła takie kursy jak Oligofrenopedagogika, Socjoterapia oraz Tyflopedagogika. 

W MEDACTIVE prowadzi Kurs Wychowawcy Wypoczynku i Kurs Kierownika Wypoczynku. 

Obecnie pracuje jako psycholog i non stop podnosi swoje umiejętności na różnego rodziaju konferencjach i szkoleniach.