Kursy dla oświaty

Kurs na wychowawcę wypoczynku

Kurs dla kandydatów na wychowawcę wypoczynku dzieci i młodzieży w naszej placówce, pozwala uzyskać uprawnienia do pracy jako wychowawca lub opiekun na koloniach, obozach i wszelkiego rodzaju wyjazdach.

Cena: 349.00 zł

Kurs na kierownika wypoczynku

Kurs dla kandydatów na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży w naszej placówce, pozwala uzyskać uprawnienia do pracy jako kierownik lub opiekun na koloniach, obozach i wszelkiego rodzaju wyjazdach.

Cena: 290.00 zł

Animator Rekreacji i Sportu

Kurs skierowany do nauczycieli, wychowawców, pasjonatów, którzy w przyszłości chcą podjąć pracę z dziećmi na zajęciach pozalekcyjnych lub szkolnych oraz podczas wypoczynku grup zorganizowanych.

Cena: 390.00 zł

Animacja dzieci i młodzieży – inspiracja i praktyka

Warsztat dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą (nauczycieli, animatorów, opiekunów) podczas którego zapoznają się z alternatywnymi technikami i modelami tworzenia zajęć, metodami kreatywnymi przy planowaniu zajęć np.: siedem zasad Leonarda Da Vinci, metodą warsztatową, cyklem Kolba.

Cena: 1200.00 zł

Twórczy nauczyciel - kreatywna strona uczenia

Szkolenie ukierunkowane jest na odkrycie możliwości tkwiących w szkołach i potencjału pracowników tych instytucji oraz wykorzystanie indywidualnych zasobów nauczycieli do konstruowania efektywnych zajęć dla dzieci.

Cena: 1200.00 zł

Szkolenia pedagogiczne dr Marka Janiaka

Szkolenia pedagogiczne dr Marka Janiaka dla nauczycieli, dyrektorów placówek oświatowych oraz dla pracowników oświaty. Szkolenia mogą być prowadzone jako Rada Pedagogiczna.

Cena: od 140.00 zł