O nas

O nas

Nasza historia...

MED ACTIVE powstało 2 lipca 2007 roku.
Na początku firma funkcjonowała jako jednoosobowa działalność fizjoterapeutyczna mgr Bartłomieja Cienciały.
W celu poszerzania swojej wiedzy fizjoterapeutycznej mgr Bartłomiej Cienciała zaczął organizować kursy fizjoterapeutyczne na terenie Białej Podlaskiej, aby nie wyjeżdżać na szkolenia do innych miast.

W latach 2009-2012 mgr Bartłomiej Cienciała był wykładowcą Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, gdzie z czasem zdobył doświadczenie w prowadzeniu zajęć akademickich. Jednak z czasem dostrzegł różnicę pomiędzy programem studiów, a pracą zawodową tuż po studiach i postanowił tę różnicę uzupełnić. Pierwszy szkolenie prowadzonym osobiście były Podstawy Terapii Manualnej w postaci czysto praktycznej, ponieważ zagadnienia teoretyczne studenci poznali na zajęciach akademickich. Następnie powstały nowe szkolenia tj. Klasyczny Masaż Leczniczy, Masaż Tkanek Głębokich oraz Taping Medyczno-Sportowy. Dodatkowo MED ACTIVE organizowało kursy Wychowawców i Kierowników Wypoczynku akredytowane przez Kuratorium Oświaty.

Z upływem czasu popularność kursów rosła, a opinia o jakości szkoleń rozchodziła się coraz dalej. Dlatego też kolejnym miastem, w którym mgr Bartłomiej Cienciała prowadził swoje szkolenia był Białystok. W tym mieście zostały przeprowadzone szkolenia dla nauczycieli masażu z Uczelni Wyższych oraz Szkół Policealnych w województwie Podlaskim.

W styczniu 2015 roku mgr Bartłomiej Cienciała poszedł o krok dalej i stworzył Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli podlegającą pod Dolnośląski Urząd Marszałkowski oraz Kuratorium Oświaty we Wrocławiu pod nazwą Centrum Kształcenia Kadr Sportowych. CKKS rozszerzyło swoją działalność na całą Polskę, organizując głównie kursy sportowe w wielu dyscyplinach sportowych, ale również szkolenia fizjoterapeutyczne.

Nasza teraźniejszość...

MED ACTIVE nadal zajmuje się organizacją szkoleń fizjoterapeutycznych i współpracuje z CKKS przy orgnizacji kursów sportowych. Rozszerzyło swoją bogatą ofertę kursów sportowych i szkoleń fizjterapeutycznych o szkolenia dla nauczycieli i pracowników oświaty. Obecnie firmą MED ACTIVE zarządza pani mgr Ewelina Cienciała, skupiając swoją uwagę głównie na szkoleniach dla kadry nauczycielskiej, ale nie zapomina również o innych dziedzinach.

Pani Ewelina Cienciała ukończyła studia wyższe z zakresu Pedagogiki specjalnej - specjalizacja resocjalizacja na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, jest absolwentką studiów podyplomowych z zakresu : "Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne" oraz "Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej".
Ukończyła kursy kwalifikacyjne: "Oligofrenopedagogika"; "Socjoterapia"; "Tyflopedagogika".

Podczas pracy jako wykładowca w Instytucie Studiów Podyplomowych w Tychach zdobyła doświadczenie w prowadzeniu zajęć akademickich m.in. przedmiot "Psychospołeczne aspekty rehablilitacji dzieci i młodzieży z dysfunkcjami", jak również prowadziła Kursy Kierownika i Wychowawcy Wypoczynku w MED ACTIVE. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Swoją pracę rozpoczęła jako pedagog szkolny, następnie jako nauczyciel, oligofrenopedagog i socjoterapeuta pracując w szkołach i przedszkolach. Obecnie pedagog diagnosta w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 9 we Wrocławiu zajmuję się głównie diagnozą trudności szkolnych dzieci i młodzieży. W ramach swojej aktywności zawodowej nieustannie podnosi kwalifikacje zawodowe biorąc udział w licznych sympozjach, szkoleniach i konferencjach.

Najważniejsze dla nas jest to, żeby nasze kursy nie były robione "dla papierka" ale dla wiedzy i umiejętności.
Kładziemy bardzo duży nacisk na metodykę nauczania oraz przekazywanie praktycznych umiejętności, które przydadzą się w przyszłej pracy.

To nasi kursanci, którzy podejmują pracę w dyscyplinie, w której się u nas szkolili, są naszą najlepszą wizytówką i rekomendacją.

“Jeżeli chcesz być nauczycielem innych, sam musisz się nieustannie doskonalić”