Kadra szkoleniowa - mgr Bartłomiej Cienciała

Bartłomiej Cienciała - Dyrektor Centrum Kształcenia Kadr Sportowych, były wykładowca AWF w Białej Podlaskiej oraz Instruktor na kursach masażu dla naczycieli, studentów fizjoterapii i uczniów kierunku technik masażysta. 

Ukończył studia magisterskie na kierunku Wychowanie Fizyczne na AWF w Białej Podlaskiej, Fizjoterapie w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz Studia Podyplomowe WSE w Białymstoku z Zarządzania badaniami naukowymi i projektami rozwojowymi. 

Ponadto posiada wiele kwalifikacji, które nabył na kursach fizjoterapeutycznych tj.: Manualne Badanie i Leczenie Zaburzeń Czynności Ruchu wg koncepcji Praskiej Szkoły Medycyny Manualnej, Diagnostyka obrazowa narządu ruchu, Dynamic Tape, Techniki rozciągania i autorozciągania mięśni, Masaż Tkanek Głębokich i inne. 

Posiada również legitymację Trenera II klasy siatkówki, Instruktora Narciarstwa, Koszykówki, Unihokeja i Squasha