Ważne informacje i dokumenty do pobrania

Ważne informacje

Formy kursów/szkoleń:

Zarówno forma weekendowa jak i tygodniowa jest bardzo intensywna i zajęcia mogą się odbywać w godzinach 8-21 (oczywiście z przerwami na posiłek i chwilę odpoczynku).

W przypadku kursu instruktorskiego:

Warunki uczestnictwa w kursach instruktorskich/trenerskich:

Wg ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. uczestnikami kursów instruktorskich lub trenerskich mogą być osoby spełniające następujące warunki:

Warunki uczestnictwa w szkoleniach:

Wg ustawy o Wychowawcy wypoczynku z 2016 r uczestnikami kursów Wychowawcy wypoczynku i Kierownika Wypoczynku mogą być osoby spełniające następujące warunki:

Warunkiem uczestnictwa w pozostałych szkoleniach:

Zapis na Kurs/Szkolenie

Aby zapisać się na kurs/szkolenie należy wejść na stronę danego kursu/szkolenia, następnie w terminach wybrać miasto kursu i wypełnić formularz zgłoszenia znajdujący się przy dacie, która Państwu odpowiada. Zaznaczyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodny z obecną ustawą. Dokonać zapisu.

Potwierdzenie zapisu

W celu potwierdzenia swojego udziału w kursie/szkoleniu należy wpłacić zaliczkę w kwocie 100 zł. lub pełną opłatę za kurs na poniższe konto bankowe:

Centrum Kształcenia Kadr Sportowych

04 1940 1076 3244 9554 0000 0000
IBAN PL04194010763244955400000000
BIC AGRIPLPR

W przypadku wpłaty zaliczki pozostała kwota musi zostać uregulowana do dnia rozpoczęcia kursu. W celu rozłożenia płatności na raty prosimy o kontakt telefoniczny aby ustalić najdogodniejszą formę i termin płatności.

OBOWIĄZUJĄCE DOKUMENTY (należy dostarczyć do MEDACTIVE)

Dokumenty obowiązujące wszystkich:

Kwestionariusz osobowy

SZKOLENIA - dostarczamy wyłącznie kwestionariusz
Kursy TRENERSKIE - dostarczamy kwestionariusz i zdjęcia, zdjęcie legitymacyjne duże (6,5cm x 4,5cm)
Kursy INSTRUKTORSKIE - dostarczamy kwestionariusz i zdjęcia, 1 zdjęcie legitymacyjne (4,5cm x 3,5cm) oraz kserokopię dokumentu zwalniającego z opłaty za część ogólną (tylko dla zwolnionych)

FORMULARZ ZOBOWIĄZANIA DO ZAPŁATY (w sytuacji kiedy chcesz, abyśmy rozłożyli Twoją opłatę za kurs na raty, należy uzupełnić ten dokument i przesłać)

DOKUMENTY NALEŻY WYSŁAĆ DO MEDACTIVE na adres e-mail: sekretariat@kursybp.pl