Prawdziwy kurs instruktora fitness

Chętnych na ten kurs prosimy o bezpłatną rezerwację miejsca wypełniając formularz zgłoszenia  (jest to kurs instruktora sportu, specjalność: fitness)

1.Uprawnienia kursu instruktora fitness


Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora sportu, specjalność: fitness. Legitymacja wystawiana jest max. w ciągu 2 TYGODNI od zdania egzaminu! Dodatkowo absolwent otrzymuje CERTYFIKAT INSTRUKTORSKI w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczątką wg standardów, pozwalającym na podjęcie legalnej pracy w krajach UE.

Kurs instruktora fitness przygotowuje kursantów do pracy w klubach, ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego  (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia. Wszystkie legitymacje wydaje "CKKS" Centrum Kształcenia Kadr Sportowych, następnie są one rejestrowane w bazie absolwentów i mogą być honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Legitymacja instruktorska jest dokumentem uprawniającym do pracy w charakterze instruktora! 

2. Struktura kursu instruktora fitness


Część ogólna kursu instruktora (teoria)
Z tej części zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich
i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja, absolwenci części
ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu jak również instruktorzy innych
dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską. Ta cześć kończy się egzaminem
ogólnym pisemnym. Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne będą na pierwszych zajęciach.

Część specjalistyczna (teoria i praktyka):
Ćwiczenia, wykłady, warsztaty. Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym.
Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności
podane będą na pierwszych zajęciach.

Samokształcenie - praca własna kursanta nad wyznaczonymi
zadaniami: np. opracowanie regulaminów zawodów, przygotowanie konspektów na podane tematy,
opracowanie programu obozu sportowego. Prace w formie pisemnej kursanci przekazują kierownikowi
kursu w wyznaczonym terminie.

3.Uczestnicy kursu instruktora fitness


Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające:
- ukończone 18 lat
- wykształcenie średnie
- brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w kursie instruktorskim

4. Cena kursu instruktora fitness


Część specjalistyczna:
Instruktor Rekreacji Ruchowej- 950zł. brutto
lub
Instruktor Sportu- 1050zł. brutto

Część ogólna 200 zł brutto (osoby po WF i TiR lub będący już instruktorami
innych dyscyplin są zwolnieni z tej opłaty)

Płatność ratalna jest możliwa:
200zł. przy zapisie, pozostała kwota do rozpoczęcia kursu.

Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie.
Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta, lub inne podmioty.
W cenę kursu wliczone są: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, wynajem obiektów,
skierowanie na praktyki instruktorskie, materiały do zajęć.
Po zakończeniu kursu następuje Egzamin Instruktorski zdawany przed komisją.
Przygotowanie dokumentacji i zaświadczenia, wydanie legitymacji instruktorskiej,
certyfikatu w języku angielskim, zgłoszenie do bazy absolwentów następuje po
zdanym egzaminie.

Nie pobieramy dodatkowych opłat za egzamin i wydanie legitymacji!!!

5.Procedura zgłoszenia kursu instruktora fitness


- Wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia, znajdujący się na dole strony
- Wpłacić 200 zł pierwszej raty (lub pełną kwotę) na konto bankowe:

Centrum Kształcenia Kadr Sportowych
52-131 Wrocław
ul. Buforowa 4e
BRE Bank S.A.
nr rachunku bankowego:
08 1140 2004 0000 3702 6852 8371

tytułem: FITNESS, imię i nazwisko kursanta
spełnienie dwóch pierwszych warunków gwarantuje miejsce na kursie

Zebrać wymagane dokumenty:
- Kserokopię dowodu osobistego
- Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty)
- 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie
- Wypełnione i podpisane własnoręcznie podanie o przyjęcie na kurs(pobierz plik)
- Wypełniony kwestionariusz osobowy (pobierz plik)
- Kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej (tylko dla zwolnionych)
np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego, legitymacji instruktorskiej,
zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej
Powyższy KOMPLET dokumentów dostarczyć na pierwsze zajęcia

6. Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne kursu instruktora fitness


- liczba miejsc jest ograniczona.
- o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.


7. Planowany ogólny program kursu instruktora fitness


1. Wprowadzenie do aerobiku - aerobik klasyczny
> podstawowe pojęcia: aerobik, wellness, gimnastyka i jej właściwości,
fitness, pilates,
> historia aerobiku i jego prekursorzy
> zasady prowadzenia zajęć
> indeks ćwiczeń zakazanych
> pozycje wyjściowe do ćwiczeń

2. ABT, ATC jako formy kształtowania sylwetki
> znaczenie pojęć : ABT, ATC
> organizacja zajęć
> umiejętność precyzyjnej demonstracji kroków i ćwiczeń siłowych
> ruchy i ćwiczenia ramion : zasadnicze i pośrednie położenia wyjściowe ramion
> ćwiczenia tułowia
> ćwiczenia nóg

3. Kształtowanie siły przy użyciu masy i funkcji przyboru- TBC, SHAPE
> zasady treningu z obciążeniem
> zasady bezpieczeństwa

4. HI-LOW COMBO jako kształtowanie koordynacji ruchowej
> pojęcie koordynacji ruchowej
> poziomy koordynacji ruchowej i podział zdolności koordynacyjnych
> omówienie podstawowych form zajęć przy muzyce do kształtowania koordynacji ruchowej:
- step aerobik
- hi-low combo
- hight impact
- low impact
- funky aerobic
- tae-bo
- latino aerobic

5. Nauka samodzielnego prowadzenia mini zajęć
(formy komunikacji, zwrotów, nazewnictwa, rozliczanie ćwiczeń i kroków,
samodzielna praca z muzyką)

6. Kształtowanie wytrzymałości ogólnej poprzez STEP AEROBIK
> pojęcie i rodzaje wytrzymałości
> systemy pomiaru tętna
> właściwa intensywność treningu rekreacyjnego
> zasady bezpieczeństwa zajęć na stepie

7. Step a biomechaniczne podstawy ruchu

8. Gibkość- formy jej kształtowania-STRETCHING
Ćwiczenia wzmacniające: omówienie techniki, wykonywanie ćwiczeń
Budowa lekcji wzmacniającej
Rodzaje zajęć wzmacniających
Intensywność zajęć, obciążenia
Terminy dla miasta Biała Podlaska
Terminy weekendowe:

od 06 do 21 października 2018

zapisz się

od 17 listopada do 02 grudnia 2018

zapisz sięTerminy tygodniowe:

od 15 do 20 października 2018

zapisz się

od 12 do 17 listopada 2018

zapisz się

od 03 do 08 grudnia 2018

zapisz się

Terminy dla miasta Białystok
Terminy weekendowe:

od 06 do 21 października 2018

zapisz się

od 17 listopada do 02 grudnia 2018

zapisz sięTerminy tygodniowe:

od 15 do 20 października 2018

zapisz się

od 12 do 17 listopada 2018

zapisz się

od 03 do 08 grudnia 2018

zapisz się

Terminy dla miasta Częstochowa
Terminy weekendowe:

od 08 do 23 września 2018

zapisz się

od 13 do 28 października 2018

zapisz się

od 17 listopada do 02 grudnia 2018

zapisz sięTerminy tygodniowe:

od 22 do 27 października 2018

zapisz się

od 12 do 17 listopada 2018

zapisz się

od 03 do 08 grudnia 2018

zapisz się

Terminy dla miasta Gdańsk
Terminy weekendowe:

od 13 do 28 października 2018

zapisz się

od 17 listopada do 02 grudnia 2018

zapisz sięTerminy tygodniowe:

od 22 do 27 października 2018

zapisz się

od 12 do 17 listopada 2018

zapisz się

od 03 do 08 grudnia 2018

zapisz się

Terminy dla miasta Katowice
Terminy weekendowe:

od 06 do 21 października 2018

zapisz się

od 17 listopada do 02 grudnia 2018

zapisz sięTerminy tygodniowe:

od 15 do 20 października 2018

zapisz się

od 12 do 17 listopada 2018

zapisz się

od 03 do 08 grudnia 2018

zapisz się

Terminy dla miasta Kielce
Terminy weekendowe:

od 08 do 23 września 2018

zapisz się

od 13 do 28 października 2018

zapisz się

od 24 listopada do 09 grudnia 2018

zapisz sięTerminy tygodniowe:

od 22 do 27 października 2018

zapisz się

od 10 do 15 grudnia 2018

zapisz się

Terminy dla miasta Koszalin
Terminy weekendowe:

od 15 do 30 września 2018

zapisz się

od 13 do 28 października 2018

zapisz sięTerminy tygodniowe:

od 17 do 22 września 2018

zapisz się

od 08 do 13 października 2018

zapisz się

Terminy dla miasta Kraków
Terminy weekendowe:

od 08 do 23 września 2018

zapisz się

od 13 do 28 października 2018
Prowadzący:
mgr Monika Budzicka
Miejsce:
MY FITNESS PLACE, Puszkarska 7 G
Kurs potwierdzony! Rusza na 100%

zapisz się

od 17 listopada do 02 grudnia 2018

zapisz sięTerminy tygodniowe:

od 22 do 27 października 2018

zapisz się

od 12 do 17 listopada 2018

zapisz się

od 03 do 08 grudnia 2018

zapisz się

Terminy dla miasta Lublin
Terminy weekendowe:

od 06 do 21 października 2018

zapisz sięTerminy tygodniowe:

od 15 do 20 października 2018

zapisz się

Terminy dla miasta Łódź
Terminy weekendowe:

od 06 do 21 października 2018

zapisz się

od 17 listopada do 02 grudnia 2018

zapisz sięTerminy tygodniowe:

od 15 do 20 października 2018

zapisz się

od 12 do 17 listopada 2018

zapisz się

od 03 do 08 grudnia 2018

zapisz się

Terminy dla miasta Olsztyn
Terminy weekendowe:

od 08 do 23 września 2018

zapisz się

od 13 do 28 października 2018

zapisz się

od 17 listopada do 02 grudnia 2018

zapisz sięTerminy tygodniowe:

od 22 do 27 października 2018

zapisz się

od 12 do 17 listopada 2018

zapisz się

od 03 do 08 grudnia 2018

zapisz się

Terminy dla miasta Poznań
Terminy weekendowe:

od 15 do 30 września 2018

zapisz się

od 13 do 28 października 2018

zapisz się

od 24 listopada do 09 grudnia 2018

zapisz sięTerminy tygodniowe:

od 17 do 22 września 2018

zapisz się

od 08 do 13 października 2018

zapisz się

od 10 do 15 grudnia 2018

zapisz się

Terminy dla miasta Radom
Terminy weekendowe:

od 06 do 21 października 2018

zapisz się

od 24 listopada do 09 grudnia 2018

zapisz sięTerminy tygodniowe:

od 15 do 20 października 2018

zapisz się

od 10 do 15 grudnia 2018

zapisz się

Terminy dla miasta Rzeszów
Terminy weekendowe:

od 13 do 28 października 2018

zapisz się

od 24 listopada do 09 grudnia 2018

zapisz sięTerminy tygodniowe:

od 22 do 27 października 2018

zapisz się

od 10 do 15 grudnia 2018

zapisz się

Terminy dla miasta Szczecin
Terminy weekendowe:

od 15 do 30 września 2018

zapisz się

od 13 do 28 października 2018

zapisz się

od 24 listopada do 09 grudnia 2018

zapisz sięTerminy tygodniowe:

od 17 do 22 września 2018

zapisz się

od 08 do 13 października 2018

zapisz się

od 10 do 15 grudnia 2018

zapisz się

Terminy dla miasta Warszawa
Terminy weekendowe:

od 15 do 30 września 2018

zapisz się

od 13 do 28 października 2018

zapisz się

od 17 listopada do 02 grudnia 2018

zapisz sięTerminy tygodniowe:

od 17 do 22 września 2018

zapisz się

od 08 do 13 października 2018

zapisz się

od 12 do 17 listopada 2018

zapisz się

od 03 do 08 grudnia 2018

zapisz się

Terminy dla miasta Wrocław
Terminy weekendowe:

od 15 do 30 września 2018

zapisz się

od 13 do 28 października 2018

zapisz się

od 24 listopada do 09 grudnia 2018

zapisz sięTerminy tygodniowe:

od 17 do 22 września 2018

zapisz się

od 08 do 13 października 2018

zapisz się

od 10 do 15 grudnia 2018

zapisz się


Jeżeli podane powyżej terminy nie odpowiadają Państwu,
możemy utworzyć termin kursu instruktora, trenera specjalnie dla Państwa.
W tym celu prosimy o kontakt.