Masaż 1 i 2-stopnia

Program kursu:

MASAŻ I STOPNIA (60 godzin akademickich)

TEORIA