Pierwsza pomoc przedmedyczna

 Program kursu:

1.Pojęcie " Pierwsza Pomoc " i organizacja Systemu Ratownictwa Medycznego
- Zagadnienia prawne
- Bezpieczeństwo własne
- Wstępna ocena miejsca zdarzenia
- Zasady prawidłowego wzywania służb ratowniczych

2.Zasady postępowania z pacjentem urazowym 
- Definicja pacjenta urazowego 
- Złota godzina, a szanse przeżycia pacjenta po urazie 
- Mechanizm urazu w aspekcie doznanych obrażeń 
- Priorytety w udzielaniu pomocy pacjentom urazowym 
- Poszkodowany porażony przez prąd 
- Poszkodowany po upadku z wysokości 
- Zasady zabezpieczania krwotoków 
- Zasady zabezpieczania pacjentów po amputacji 
- Zasady zabezpieczania poszkodowanych z ciałem obcym 
- Zasady zabezpieczania złamań 

3. Stany zagrożenia życia 
- Ciało obce w drogach oddechowych (pacjenci pediatryczni i osoby dorosłe) 
- Postępowanie z osobą nieprzytomną 
- Postępowanie z pacjentem z bólem w klp 
- Postępowanie z pacjentem w napadzie drgawek 
- Postępowanie z pacjentem z krwotokiem z nosa 
- Postępowanie z pacjentem po omdleniu 

4. Resuscytacja krążeniowo - oddechowa u osób dorosłych i dzieci 
- Aktualne wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji. 
- Łańcuch przeżycia 
-Algorytmy resuscytacji krążeniowo - oddechowej u osób dorosłych i dzieci 
-AED 

5. Obsługa apteczki.

Miejsce kursu:
Biała Podlaska, ul. Janowska 66A/U4
(organizator zapewnia uczestnikom kawę, herbatę, ciasto)

Cena:
139zł.

Ilość uczestników:
max 20 osób

Termin kursu:
Wrocław: 14 marca 2015r. (godz. 8:00)
Wrocław: 18 kwietnia 2015r. (godz. 8:00).
Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie na druku MEN III
o uczestnictwie w szkoleniu z wyszczególnionym programem

Procedura zgłoszenia na kurs
- Wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia, znajdujący się na dole strony
- Wpłacić 50 zł pierwszej raty (lub pełną kwotę) na konto bankowe:

Centrum Kształcenia Kadr Sportowych
52-131 Wrocław
ul. Buforowa 4e
BRE Bank S.A.
nr rachunku bankowego: 
08 1140 2004 0000 3702 6852 8371

tytułem: PIERWSZA POMOC, imię i nazwisko kursanta
spełnienie powyższych warunków gwarantuje miejsce na kursie

Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne
- liczba miejsc jest ograniczona.
- o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.


Terminy dla miasta Biała Podlaska
Terminy weekendowe:

24 lutego 2019

zapisz sięTerminy tygodniowe:

Brak terminów
Terminy dla miasta Wrocław
Terminy weekendowe:

11 stycznia 2019
Miejsce:
Sala szkoleniowa CKKS, ul. Buforowa 4e, 1 piętro, lok. 1
Kurs potwierdzony! Rusza na 100%

zapisz sięTerminy tygodniowe:

Brak terminów

Jeżeli podane powyżej terminy nie odpowiadają Państwu,
możemy utworzyć termin kursu instruktora, trenera specjalnie dla Państwa.
W tym celu prosimy o kontakt.