3 szkolenia Artura Terpiłowskiego - Praca z uczniem o specjalnych potrzebach

Zapraszamy do zapoznania się z 3 szkoleniami Artura Terpiłowskiego z zakresu Pracy Nauczyciela z uczniem o specjalnych potrzebach. W naszej ofercie są dostępne 3 szkolenia:

Trening Umiejętności Społecznych ucznia ze spektrum autyzmu

Rodzaj formy: kurs doskonalący – cena za jedno szkolenie to 490zł/uczestnik
Autorzy projektu: Artur Terpiłowski
Liczba godzin: 10 jednostek dydaktycznych
Adresaci szkolenia: Nauczyciele, terapeuci, osoby wspomagające wszystkie etapy edukacyjne
Cele ogólne: Kształtowanie umiejętności społecznych w tym komunikacyjnych u ucznia ze spektrum autyzmu

Program szkolenia

Modyfikowanie zachowań uczniów ze spektrum autyzmu na podstawie stosowanej analizy zachowania

Rodzaj formy: kurs doskonalący - cena za jedno szkolenie to 490zł/uczestnik
Autorzy projektu: Artur Terpiłowski
Liczba godzin: 15 jednostek dydaktycznych
Adresaci szkolenia: Nauczyciele, pedagodzy różnych typów szkół i placówek pracujący z uczniami autystycznymi
Cele ogólne: Kształtowanie umiejętności w zakresie modyfikowania zachowań uczniów ze spektrum autyzmu z wykorzystaniem technik stosowanych w analizie zachowania

Program kursu

Uczeń z autyzmem na różnych etapach edukacyjnych – rozwiązania edukacyjno-terapeutyczne w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania

Rodzaj formy: kurs doskonalący - cena za jedno szkolenie to 490zł/uczestnik
Autorzy projektu: Artur Terpiłowski
Liczba godzin: 10 jednostek dydaktycznych
Adresaci szkolenia: nauczyciele, terapeuci, osoby wspomagające wszystkie etapy edukacyjne
Cele ogólne: Kształtowanie umiejętności w zakresie postepowania edukacyjnego i terapeutycznego wobec ucznia ze spektrum autyzmu

Program kursu

Procedura zgłoszenia na kurs

Wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy
Wpłacić 100 zł pierwszej raty (lub pełną kwotę) na konto bankowe:

MEDACTIVE

Nr konta bankowego: 33 1020 1260 0000 0202 0170 3800
Tytułem: Szkolenie-Terpiłowskiego, imię i nazwisko kursanta

Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.
Z racji tego, że w szczególności przykładamy uwagę do jakości naszych kursów ilość miejsc jest ograniczona do maksymalnie 16 osób!

Jeżeli masz więcej pytań zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego e-mail: sekretariat@kursybp.pl lub tel: 531-176-688
Obecnie terminarz kursów instruktorskich jest pusty

Jeżeli podane powyżej terminy nie odpowiadają Państwu, możemy utworzyć termin kursu instruktora, trenera specjalnie dla Państwa.W tym celu prosimy o kontakt.

Wazne informacje i dokumenty do pobrania